Najnovije

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom u saradnji sa Opštinom Novi Beograd organizovalo je 07.07.2021.godine tribinu sa temom:

Medicinska stanja kod osoba s poremećajima iz spektra autizma     

Predavači: prof. dr Milica Pejović Milovančević, Institut za mentalno zdravlje i dr Vanja Mandić Maravić, dr sci, klinički asistent, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu.

Kod poremećaja iz spektra autizma (PSA) etiologija i patofiziologija se samo delimično razumeju. Kod veoma malog broja osoba s PSA identifikuje se određeni medicinski poremećaji, ali uzročni značaj istih u mnogim slučajevima nije jasan. Trenutno, medicinska stanja koja su najbolje utvrđena kao mogući uzroci PSA uključuju sindrom Fragilnog X, tuberkuloznu sklerozu i abnormalnosti na hromozomu 15 koji uključuju region 15k11-13.
U većini slučajeva dokazi o povezanosti medicinskih stanja  sa PSA su vrlo ograničeni i uglavnom potiču iz izveštaja o kliničkim slučajevima ili nalaza iz malih, selektivno odabranih serija slučajeva.


Kao najčešća stanja koja se dovode u vezu s PSA su gastrointestinalni problemi, epilepsija, poremećaji ishrane, poremećaji spavanja, ADHD, anksioznost, depresija, opsesivno-kompulzivni poremećaj, shizofrenija i bipolarni poremećaj.

Svi učesnici tribine mogu putem emaila preuzeti kompletnu prezentaciju za tribinu koju je pripremila dr Milica Pejović Milovančević zajedno sa svojim timom.

Posle uvodnog predavanja dr Milica Pejović Milovančević je odgovarala na veliki broj pitanja prisutnih roditelja i stručnjaka.

Zahvaljujemo se predavačima, kao i učesnicima koji su i pored teških vremenskih uslova uzeli učešća na našoj tribini.

 

Tribina “PORODICOM DO USPEHA“ – održana 27. februara 2020.g. u organizaciji Beogradskog udruženja za pomoć

osobama sa autizmom i uz podršku Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom Novi Beograd.

Predavači Gordana Zečević master logoped, surdoaudiolog i Marijana Tomanić master logoped, osnivači udruženja Logopedilište, Beograd,

preneli su svoje dragocenu iskustvo učesnicima tribine, prisutnim roditeljima, stručnjacima i studentima.