Najnovije

Povodom obeležavanja 3. oktobra – Evropskog dana osoba sa autizmom, Beogradsko udruženje za pomoć
osobama sa autizmom u saradnji sa Centrom za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“,
organizovalo je tribinu: ,,Podrška osobama sa autizmom u različitim etapama životnog ciklusa“

Na tribini je prof. dr Nenad Glumbić, redovni profesor FASPER-a. govorio o oblicima podrške osobama sa autizmom.

 

Na tribini je posebno istaknuto da:

Deca sa autizmom odrastaju u odrasle osobe sa autizmom.

Kontinuirana podrška roditelja, članova porodice, angažovanih stručnjaka, uže i šire društvene zajednice je način
da osoba sa autizmom ostvari svoj pun potencijal.

Vidovi i intezitet potrebne podrške menjaju se samim odrastanjem.

Činjenice govore da se u praksi sa odrastanjem smanjuje podrška odraslim osobama sa autizmom.

 

 

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom u saradnji sa Centrom za brigu o starima, deci i osobama

sa invaliditetom Novi Beograd, organizovalo je tribinu:

  -  Udružena medicinska stanja i autizam

Na tribini održanoj 27.3.2018.g.  govorila je doc. dr Milica Pejović Milovančević, dečji psihijatar.

 

U sali 1 opštine Novi Beograd sinoć je održana tribina pod nazivom "Udružena medicinska stanja i autizam” 

kojoj je prisustvovao veliki broj roditelja, stručnjaka i studenata.

 

 

Brojni medicinski i bihevioralni problemi često se javljaju sa poremećajem spektra autizma (ASD).

Ova "komorbidna stanja" uključuju anksioznost, depresiju, deficit pažnje / hiperaktivnost (ADHD),

probleme sa gastrointestinalnim traktom(GI) poremećaje spavanja i epilepsiju.Osim opisanih deca sa autizmom

ili drugim poremećajima u razvoju imaju više od dece bez razvojnih smetnji druga zdravstvena stanja kao što su

astma, kožne alergijske promene, druge alergije, I sl. Ono što je važno, pogotovo kada su u pitanju deca

s autizmom koja nisu razvila govor, jeste da se prati njihovo zdravstveno stanje jer vrlo često neporepoznata

zdravstvena stanja (kao što su npr. bolovi) mogu biti razlog dodatnog uznemiravanja. S tim u vezi udružena

medicinska stanja su obično razlog I uključivanja drugih vrsta terapije kao što je medikamentna terapija.

 

 

Dr Milica Pejović Milovančević je održala interaktivno predavanje koje je omogućilo da učesnici tribine i tokom izlaganja

postavljaju pitanja i dobiju odgovor vezano kako za postavljenu temu predavanja tako i za druga pitanja od interesa za

osobe sa autizmom.

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom u saradnji sa Centrom za brigu o starima, deci i osobama

sa invaliditetom Novi Beograd, organizovalo je tribinu:

  -  (Ne)efikasni modeli tretmana osoba sa autizmom

Na tribini održanoj 27.2.2018.g.  govorio Prof. dr Nenad Glumbić, redovni profesor Univerziteta u Beogradu,

Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.