Najnovije

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom u saradnji sa opštinskim Centrom za brigu o starima,deci i osobama sa invaliditetom "Novi Beograd"  organizuje – Muzičko-plesnu radionicu.

Članovi radionice imaju priliku da uživaju u adaptiranom novom i prelepom prostoru uz muziku i saradnju sa radioničarem, defektologom Saškom Čvorak.

Termin radionice – četvrtak  u vremenu od 17,30 do 18,30 h.

Lokacija - prostorije opštinskog Centra za brigu o starima,deci i osobama sa invaliditetom "Novi Beograd", ul. Bulevar Milutina Milankovića 34. Muzičko-plesna radionica.

Uobičajeno muzičko – plesna  radionica traje 60  minuta, a odluka o tome da li se preporučuje individualna ili grupna terapija donosi se kao timska odluka, uzimajući u obzir uzrast, razvojne karakteristika deteta i postavljene terapijske ciljeve.

Iako je sadržaj na kojem teraput i dete rade, podsticajan, motivišući i retko izaziva otpor, struktura radionice je jasna i čvrsta, a sve aktivnosti (pesma, igra, sviranje) u funkcijji ostvarenja terapijskih ciljeva.

Tako, ono što izgleda kao “igra” ima jasno postavljenu  indikaciju, metodologiju i usmereno je postavljenim terapijskim ciljevima.

Program se realizuje jednom nedeljno u trajanju od 60 min, na bazenu Gradskog centra za fizičku kulturu (Stari DIF, Deligradska 27), tako što roditelji uz pomoć prof. Fizičke kulture sprovode aktivnosti zajedno sa osobama sa autizmom.

Termin: Subota od 19h do 20h

Osnovni zadaci aktivnosti u vodi su:

Biološki zadaci

 

Pomoću aktivnosti u vodi utičemo na razvoj aparata za kretanje koga čine: kosti, zglobovi, veze i mišići. Pored toga što se utiče na podsticaj pravilnog rasta i razvoja, aktivnosti u vodi imaju terapeutsku ulogu: doprinosi emocionalnom pražnjenju, smanjuje agresivnost, ublažuje anksioznost, razdražljivost.

Radionica je namenjena deci sa problemima iz autističnog spektra predškolskog uzrasta i održavaju se svake srede u vremenu od 17,15 do 18,15h u prostorijama Beogradskog udruženja za pomoć osobama sa autizmom.

 

 

Radionicama redovno prisustvuju i braće i sestre dece iz autističnog spektra, koja rado sarađuju i učestvuju u organizovanim igrama. Kroz muzičke vežbe i igre reedukacije na radionicama, deca sa problemima iz autističnog spektra se upoznaju, druže i otkrivaju drugog i komuniciraju.

Ova radionica se održava dva puta mesečno u prostorijama Beogradskog udruženja za pomoć osobama sa autizmom, i namenjena je roditeljima osoba sa autizmom.

Radionica se odvija uporedo sa radionicom Podsticaj komunikacije za decu iz autističnog spektra.

Deca su zbrinuta, a roditelji sa terapeutom po ranijem dogovoru ili spontano kroz grupni ili individualni rad obradjuju teme kroz pitanja koja kod roditelja izazivaju dileme i načine rešavanja dilema i problema.

Važan deo rada u Beogradskom udruženju za pomoć osobama sa autizmom odvija se u kreativnim radionicama, odnosno u likovnoj radionici. Radioničarski rad odvija se u prostorijama  Udruženja, prijatnom prostoru, prilagođenom  potrebama grupnog rada, čistom i podsticajnom. Rad se odvija uz muziku, gde kreativnost dolazi do izražaja. Svaka radionica je prethodno planirana i osmišljen je program po kojem će se sprovoditi.

Radionicu započinjemo tako svi zajedno pripremamo prostor za rad, podstičući na taj način osećaj zajedništva kroz međusobnu saradnju, i stvaranje radne atmosfere. Tako se stiču radne navike i vođenje brige o zajedničkom prostoru, materijalu i alatu. Tako smo i po završetku radionice svi uključeni u raspremanje iste.

Termin: ponedeljkom od 17:00 - 18:00h

Cilj ove aktivnosti je relaksacija, izazivanje pozitivnog osećanja, dobrog raspoloženja, izražavanja kreativnosti i sl.

Gotove radove izlažemo na tablama, u određenom delu prostorije, i na taj način ističemo učinak koji podsticajno deluje na same učesnke, a takođe i likovnom pedagogu otvara prostor za planiranje i razvijanje narednih radionica.

 


Praksa ove radionice je da roditelji koji dovode decu mogu da ih ostave i dođu po njih po završetku radionice ili da ostanu i provedu vreme u uzajamnom druženju, u susednoj prostoriji u okviru samog udruženja.

Rad likovne radionice je otvoren za sve osobe sa autizmom.

Aleksandra Grbović, likovni umetnik, diplomirani grafičar vodi ovu radionicu. Možete se obratiti za sve informacije na tel. 011/22 80 747.

Ovu aktivnost podržava i finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

 

 

Kontakt Podaci

Beogradsko udruženje za
pomoć osobama sa autizmom
------------------------------------
Adresa:
Gandijeva 56
11070 Novi Beograd

Predsednik Upravnog Odbora
Mirko Gojić
064/30 52 954

Potpredsednik Upravnog Odbora
Srboljub Ranković
061/256 2816

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom
Tel. 011/22 80 747

Web:
www.autizambg.org.rs 

E-mail:
autizambg@gmail.com

Facebook stranica:
Autizam Beograd

Kontakt strana

------------------------------------