Šta je AUTIZAM?

 

Autizam je razvojni poremećaj komunikacije i socijalne interakcije koji se javlja u ranom detinjstvu i traje do kraja života. Češće se javlja kod osoba muškog pola. Osobe sa autizmom imaju problem u učenju, počev od ranog usvajanja osnovnih navika pa do sticanja apstraktnih znanja i socijalnih veština. Smetnje su najviše izražene u domenu komunikacije, u razumevanju i prihvatanju pravila i zahteva koje socijalne situacije postavljaju i usklađivanju sopstvenog ponašanja tim situacijama

 

 

Svaka osoba sa autizmom je jedinstvena. Većina dece sa autizmom je u nekim veštinama izrazito bolja nego u nekim drugim. Slabije razvijene veštine i sposobnosti više zaokupljaju našu pažnju dok one visoko razvijene, obično ostaju ne primećene ili zanemarene. Ponašanje svake osobe sa autizmom uključujući i ponašanje vašeg deteta je jedinstveno. Ipak, bez obzira na različite sposobnosti, ovladanost veštinama i znanjima i različitost ličnosti, sve osobe sa autizmom imaju teškoću da svet oko sebe razumeju onako kako ga razume većina ljudi. Ma koliko kontakt deteta sa autizmom sa njegovom okolinom može da izgleda neobično, potreba za socijalnim kontaktom kod njih uvek postoji.

 

 

Kako pomoći?


Postoji mnogo programa za pomoć osobama sa autizmom ali nijedan nije podjednako dobar i dovoljan za svakoga. Zbog toga u kreiranju individualnih programa moraju da učestvuju svi neposredno zainteresovani: osobe sa autizmom koliko god je to moguće, roditelji i članovi porodice.

Kontakt Podaci

Beogradsko udruženje za
pomoć osobama sa autizmom
------------------------------------
Adresa:
Gandijeva 56
11070 Novi Beograd

Predsednik Upravnog Odbora
Mirko Gojić
064/30 52 954

Potpredsednik Upravnog Odbora
Srboljub Ranković
061/256 2816

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom
Tel. 011/22 80 747

Web:
www.autizambg.org.rs 

E-mail:
autizambg@gmail.com

Facebook stranica:
Autizam Beograd

Kontakt strana

------------------------------------