Najnovije vesti

Održana godišnja skupština Beogradskog udruženja za pomoć osobama sa autizmom, 20.10.2018.godine.

 

Usvojen Izveštaj o radu, materijalnom i finansijskom poslovanju za protekli period.

Usvojeni Programski ciljevi i zadaci za rad Udruženja za naredni period 2018/2019. godinu.

 

Izabrani članovi novog Upravnog odbora:
Mirko Gojić, Branko Daljević, Vesna Urošević, Srboljub Ranković, Milan Bošković, Branko Nišević i Radunka Lazić.

Izabrani članovi novog Nadzornog odbora: Milorad Čampar, Anita Kovačević i Radisav Kotlajić

Sastanak Upravnog odobora Udruženja

Na prvom sastanku Upravnog odbora održanom neposredno posle Skupštine Udruženja, za predsednika Udruženja
izabran je Mirko Gojić a za potpredsednicu Radunka Lazić.

 

Beograd, 2. April 2018. - Srušimo barijere za autizam zajedno

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom, obeležilo je 2. April , Svetski dan svesnosti o autizmu, izložbom slika

i radova osoba sa autizmom kao i prigodnim programom, u Dečjem kulturnom centru Beograd.

U interaktivnim radionicama slikale su osobe sa autizmom i drugari iz OŠ "Radivoj Popović" iz Zemuna i drugari iz DB "Sunce",

DB "Kornelije Stanković", DB "Diljska".

 

U programu su učestvovali: mladi recitator, učenik OŠ "Radivoj Popović"Mihailo Davidović kao i naši slikari iz DB "Sunce".

Manifestaciju je otvorila gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević.

Sve učesnike skupa i goste je pozdravio predsednik Beogradskog udruženja za pomoć osobama sa autizmom
Mirko Gojić.

U programu su nastupili:Minja Subota, koji je i vodio program, Bojana Stamenov, Đura Mornar i hor ,,Čarolija“.

Milan Kosanić, kao mladi recitator, učenik OŠ "Radivoj Popović" uzeo je učešće u programu i pridružio zabavi.

Igrali smo i pevali, svi zajedno.

Beogradsko udruženje je ovom manifestacijom napravilo još jedan korak u cilju skretanja pažnje javnosti na osobe sa

autizmom kao i članove njihovih porodica kojima je zbog specifičnosti problema neophodna stalna podrška.

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom

Održana redovna sednica Skupštine Beogradskog udruženja, 2.12.2017.godine.

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom je u periodu između dve sednice Skupštine radilo na
poboljšanju položaja osoba sa autizmom i članova njihovih porodica u Beogradu, realizacijom programskih aktivnosti,
realizacijom projekata,zastupanjem na organizovanim skupovima za OSI i komunikacijom sa nadležnim institucijama.

Složili smo se da se osobe sa autizmom svih uzrasta i njihovi roditelji svakodnevno susreću sa problemima.

Glavne aktivnosti Udruženja koje su se kontinuirano sprovodile radom radionica koje finansiraju Grad Beograd
i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, jer jedino za njih i ima sredstava. Kvalitet aktivnosti
je poboljšan saradnjom sa opštinski Centrom za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom Novi Beograd,
koji je obezbedio prostor za muzičku-plesnu radionicu.

Glavni napor Udruženja u proteklom periodu, uložen je u ostvarivanje kontakta sa svim relevantnim i nstitucijama
od kojih zavisi realizacija usluga koje u ovom trenutku nedostaju u zbrinjavanju osoba sa autizmom.
(Predah-smeštaj, mala domska zajednica, pitanje ličnog pratioca).

U tom cilju radilo se na dva „fronta“. Jedan je bio pregled sadašnjeg stanja i jasno definisanje potreba i usluga koje
su neophodne. Rezultat ovih aktivnosti je Strategija i akcioni plan. Drugi “front“ je bio uspostavljanje komunikacije
sa institucijama koje su nadležne za realizaciju strategije za unapređenje položaja odraslih osoba sa autizmom.

Usvojena Strategija podrške odraslim osobama sa autizmom

Obaveštavamo Vas da je Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom  uz podršku i aktivnu saradnju Saveza Autizam Srbija donelo Strategiju podrške odraslim osobama sa autizmom ( u daljem tekstu: Strategija ) na sastanku  Upravnog odbora  Udruženja održanog dana 24.04.2017.godine.

 Strategija podrazumeva:

  • sagledavanje trenutnog stanja,
  • identifikaciju ključnih problema odraslih osoba sa autizmom i njihovih porodica,
  • izbor optimalnih strateških ciljeva za razrešenje identifikovanih problema i
  • usvajanje i realizaciju predloženih rešenja

što sve zajedno treba odraslim osobama sa autizmom da omogući sistem podrške u skladu sa evropskim vrednostima kroz koji će ostvariti svoja prava u oblasti socijalne zaštite kao i ostala zakonima, strategijama i konvencijama uređena prava.

 Strategija podrazumeva i donošenje odgovarajućeg Akcionog plana za realizaciju Strategije koji uključuje:

  • definisanje i oročavanje aktivnosti čijim sprovođenjem će se obezbediti realizacija Strategije i
  • formiranje tima koji će biti nosilac definisanih aktivnosti

Strategija - Odrasle osobe sa autizmom - 24.04.17.

 

Beogradsko udruženje za pomoć osoba sa autizmom, povodom Svetskog dana osoba sa autizmom, organizovalo je 7.aprila 2017. u saradnji sa Dečjim kulturnim centrom - Izložbu slika i radova osoba sa autizmom.

Radovi su nastali tokom rada likovne radionice udruženja.

Manifestaciju je otvorio i pozdravio prisutne osobe sa autizmom, nihove roditelje, drugare i prijatelje - predsednik Beogradskog udruženja za pomoć osobama sa autizmom Mirko Gojić.

U toku manifestacije održan je i prigodan kulturno zabavni program, nastupili su Minja Subota i Leontina Vukomanović sa horom “Čarolija”.

Ispred Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda, izložbu radova je pozdravila Milena Beočanin, pomoćnica sekretara za socijalnu zaštitu.

U interaktivnim radionicama – učestvovale osobe sa autizmom i njihovi drugari, sa svojim crtežima i likovnim radovima.

 

Zaštitno lice manifestacije je Leontina Vukomanović.

Beogradsko udruženje je ovom manifestacijom napravilo još jedan korak ka cilju da se javnosti skrene pažnja na osobe sa autizmom kao i članove njihovih porodica, kojima je zbog specifičnosti problema neophodna kontinuirana podrška.

Zahvaljujemo se na pomoći i podršci koju nam je pružio Dečji kulturni centar, Minja Subota, Leontina Vukomanović i članovi dečjeg hora "Čarolija" u organizaciji i izvođenju manifestacije - Izložba radova osoba sa autizmom.

Hvala na saradnji i druženju.

Kontakt Podaci

Beogradsko udruženje za
pomoć osobama sa autizmom
------------------------------------
Adresa:
Gandijeva 56
11070 Novi Beograd

Predsednik Upravnog Odbora
Mirko Gojić
064/30 52 954

Potpredsednik Upravnog Odbora
Srboljub Ranković
061/256 2816

Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom
Tel. 011/22 80 747

Web:
www.autizambg.org.rs 

E-mail:
autizambg@gmail.com

Facebook stranica:
Autizam Beograd

Kontakt strana

------------------------------------